Fafo reports

Search publications

Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter
Et forprosjekt på Agder

Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2014:38

Nettutgave

Project: Standard for likestilling i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand

This item is only in Norwegian

Published: 2014 Id-nr.: 20385