Skip to main content
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand

Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter

Et forprosjekt på Agder

  • Fafo-rapport 2014:38
  • Fafo-rapport 2014:38

This item is only in Norwegian

  • Published: 19. September 2014
  • Ordering ID: 20385
  • ISBN
    ISBN 9978-82-324-0141-3 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0142-0 (nettutgave)ISSN 0801-6143