Skip to main content
  • Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin

Når aktivering blir ydmykelse

En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV

  • Fafo-rapport 2014:43
  • Fafo-rapport 2014:43

Denne studien belyser møtet mellom NAV og somaliske innvandrere – en flyktninggruppe som kommer fra et land hvor staten kollapset for mer enn 20 år siden. Mange mangler grunnleggende utdanning, og de har gjerne liten tillit til offentlige institusjoner. Aktiveringspolitikken i NAV er ikke tilpasset de særskilte behovene til denne gruppen, noe som fører til at mange somaliske brukere blir motløse og opplever NAV-tiltakene som ydmykende. NAV-ansatte kan på sin side oppleve somalierne som vanskelige brukere. Dette blir en selvforsterkende ond sirkel, og det er grunn til å tro at det kan få negative konsekvenser for somaliernes deltakelse i det norske samfunnet og for deres tillit til offentlige institusjoner generelt.

  • Published: 7. October 2014
  • Ordering ID: 20390