Fafo reports

Rapportsøk-en

Norsk finansnæring i nettverksøkonomien

Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland

Fafo-rapport 386

Nettutgave

Utgitt: 2002 Id-nr.: 386