Fafo reports

Rapportsøk-en

Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet

Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2020:10

Last ned nettutgave

| English summary

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

Utgitt: 2020 Id-nr.: 20745