Fafo reports

Rapportsøk-en

Ombyggingens periode. Landrapport om Norge 1990–2012
NordMod2030. Delrapport 5

Jon M. Hippe og Øyvind Berge m.fl.

Fafo-rapport 2013:15

Nettutgave

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20305

322,00 kr