Pisken i arbeidslinja
Om iverksetjinga av arbeid for sosialhjelp

Ivar Lødemel

Fafo-rapport 226

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 226