Fafo reports

Rapportsøk-en

Retur som avtalt?
En effektivitetsstudie av Norges returavtaler

Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk

Fafo-rapport 2016:35

Nettutgave

Prosjekt: Return migration - a knowledge study

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20597

274,00 kr