Fafo reports

Search publications

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2017:08

Nettutgave

Project: Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen

Published: 2017 Id-nr.: 20616