Samlokaliserte boliger og store bofellesskap
Perspektiver og erfaringer i kommunene

Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem

Fafo-rapport 2012:48

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20275