Fafo reports

Rapportsøk-en

Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon
Hvordan fungerer de lokalt?

Anne Skevik Grødem

Fafo-rapport 2012:24

Nettutgave

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20251

336,00 kr