Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen og Hilde Haualand

Diskriminerende barrierer i arbeidslivet

Aktivitets- og rapporteringsplikt som virkemiddel for området nedsatt funksjonsevne

  • Fafo-rapport 2012:25
  • Fafo-rapport 2012:25

Denne rapporten handler om aktivitets- og rapporteringsplikt som et virkemiddel for å fremme sysselsetting og økt likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Vi har sett på henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet, lest årsberetninger og foretatt intervju med personalansvarlige og tillitsvalgte i et utvalg virksomheter. Undersøkelsen tyder på at aktivitets- og rapporteringsplikten i liten grad er implementert i arbeidslivet for området nedsatt funksjonsevne. Mange virksomheter gjør et omfattende arbeid med tilrettelegging, likevel er det få som har et planmessig og aktivt arbeid for å fremme likestilling og like muligheter for personer med nedsatt funksjonsevne. En av årsakene er at virksomhetene ikke nødvendigvis ser sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne i et likestillingsperspektiv.

  • Published: 13. February 2012
  • Ordering ID: 20252