Fafo reports

Search publications

Stemmer de ikke?
Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2012:26

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Published: 2012 Id-nr.: 20253