Fafo reports

Rapportsøk-en

Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold
Hvorfor så vanskelig?

Mona Bråten og Heidi Nicolaisen

Fafo-rapport 2013:32

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Heidi Nicolaisen

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20322

263,00 kr