Fafo reports

Search publications

Tjenester til bostedsløse i ti kommuner
Delevaluering 2

Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg

Fafo-rapport 2007:23

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20023