Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel

Fafo-rapport 2014:01

Nettutgave

Forskere på Fafo: Guri C. Bollingmo, Ellen Wessel

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20348

288,00 kr