Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen

"Jeg er glad i jobben min"

Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak

  • Fafo-rapport 2015:03
  • Fafo-rapport 2015:03

Fafo har evaluert seniorpolitikken i tre helseforetak i Helse Sør-Øst RHF gjennom analyse av sluttsamtaler med alle som går av med pensjon i perioden august 2012-august 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom helseforetakene, helseregionen, KLP, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Fafo. Samtalene viser at ansatte i helsevesenet er sterkt motivert av arbeidet og kollegafellesskapet og opplever stor trivsel. Samtidig har de en krevende jobb, og en del er slitne og merker helsebegrensninger. Gunstige pensjonsordninger og ønske om mer fritid er også viktig, og kombinasjonen av full opptjening og ønske om mer fritid motiverer til tidligavgang for en del. Til tross for stor trivsel, godt kollegamiljø og meningsfullt arbeid, mangler tydelige spor av systematisk seniorpolitikk, eller systematisk bruk av personalpolitiske virkemidler, for å begrense tidliguttak av pensjon. Det er fortsatt mer å gå på for å øke yrkesdeltakelse for seniorer og redusere tidligavgang.

  • Published: 5. February 2015
  • Ordering ID: 20408

Fafo researchers