Fafo reports

Search publications

"Jeg er glad i jobben min"
Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak

Anne Inga Hilsen

Fafo-rapport 2015:03

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Published: 2015 Id-nr.: 20408