Fafo reports

Search publications

Evaluering av kriteriene for budsjettfordeling til barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim

Roy A. Nielsen og Magne Bråthen

Fafo-rapport 2015:02

Nettutgave

Project: Evaluering av kriteriemodellen i Trondheim

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Published: 2015 Id-nr.: 20407