Skip to main content
Leif E. Moland

Kompetanse eller tidsfordriv?

Opplysningsorganisasjonenes bidrag til norsk voksenopplæring

 • Fafo-rapport 120
 • Fafo-rapport 120

Problemstillinger:

 • Hvor finner vi hovedaktørene i norsk voksenopplæring? I arbeidslivet, skoleverket, opplysningsorganisasjonene eller andre steder?
 • Hvilke opplysningsorganisasjoner dominerer de ulike opplæringsfeltene? Organisasjonene etter målsettinger. Organisasjonene etter fagområder og volum.
 • Hvem er opplæringen rettet inn mot? Deltakere etter kjønn og tidligere utdanning.
 • Hva slags type opplæring gir organisasjonene? Tema/emne, nivå, omfang/mengde.
 • Hvordan er opplæringen organisert? Læremåte og bruk av lærekrefter. Systematisering i moduler i forhold til annen intern eller ekstern opplæring. Bruk av ulike dokumentasjonsformer.
 • Disse spørsmålene utgjør rapportens empiriske fundament. Underveis knyttes de til problemstillinger som:
 • Hvordan er organisasjonenes tilbud sett i forhold til generelle behov for voksenopplæring i Norge i 1990 åra? Bidrar organisasjonene til utjevning av utdanningsforskjellene i Norge?
 • Virker organisasjonenes opplæringstilbud som: Supplement til skoleverket, men med de samme mål; alternativ til skoleverket, og med andre mål?
 • Hvor står organisasjonenes opplæringstilbud i forhold til: Egne målsettinger, lov om voksenopplæring, folkeopplysningsidealene, kommersiell markedsfilosofi?
 • Published: 17. January 1991
 • Ordering ID: 120
Last ned publikasjonen

Fafo researchers