Fafo reports

Search publications

Lønner det seg?
Belønningssystemer og organisasjonseffekter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter

Mona Bråten og Ove Langeland

Fafo-rapport 423

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Published: 2003 Id-nr.: 423