Fafo reports

Search publications

Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern
En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold

Martin Byrkjeland

Fafo-rapport 329

Nettutgave

Published: 2000 Id-nr.: 329