Skip to main content
  • Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad

When the job is put out to tender

Outsourcing av renhold i Forsvaret

  • Fafo-rapport 2018:32
  • Fafo-rapport 2018:32

Høsten 2014 besluttet Solberg-regjeringen å oppheve Forsvarsbyggs enerett på renhold i Forsvaret. Beslutningen om outsourcing, etableringen av overgangsordninger og overføringen av arbeidstakere til ny arbeidsgiver har så langt resultert i to rettssaker. I denne rapporten diskuterer vi hvordan det oppleves når jobben settes ut på anbud, og videre hvordan arbeidsvilkårene endrer seg når man overføres til privat sektor og renholdsbransjen.

  • Published: 5. November 2018
  • Ordering ID: 20681

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Norsk Tjenestemannslag