Fafo reports

Search publications

Når kompetanse skal belønnes
En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem

Mona Bråten

Fafo-rapport 235

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Published: 1997 Id-nr.: 235