Fafo reports

Search publications

NAV i fengsel
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2017:37

Last ned nettutgaven

| English summary

Project: NAV services in Norwegian prisons

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Published: 2017 Id-nr.: 20645