Skip to main content
  • Vidar Bakkeli og Geir Veland

Nye telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede

Kostnader og nyttevirkninger

  • Fafo-rapport 2013:18
  • Fafo-rapport 2013:18

Denne rapporten handler om telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede. Disse inkluderer teksttelefonformidling for døve og hørselshemmede, rabattert nummeropplysning for svaksynte og blinde, samt bildetolktjenester for tegnspråkbrukere. Forfatterne sammenligner først de norske tjenestene med tilsvarende svenske og danske tjenester, og analyserer dernest kostnader og nyttevirkninger ved å innføre nye og utvidede tjenester i Norge: digitalisert teksttelefon- og tal-selv-formidling, samt utvidede åpningstider og støtte for Skype i bildetolktjenesten i NAV.

  • Published: 5. February 2013
  • Ordering ID: 20308
Last ned publikasjonen

Fafo researchers