Fafo reports

Search publications

Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber

Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2013:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ingunn Bjørkhaug, Kristin Alsos

Published: 2013 Id-nr.: 20309