Fafo reports

Search publications

Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne
Kartlegging av måloppnåelse

Magne Bråthen og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2015:57

Nettutgave

Project: Increased employment of young people with disabilities

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Published: 2015 Id-nr.: 20562