Skip to main content
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien

Sammen om en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2

  • Fafo-rapport 2015:50
  • Fafo-rapport 2015:50
Sammen om en bedre kommune er et nasjonalt, program med en rekke lærings- og innovasjonsnettverk. Denne rapporten beskriver hvordan 16 av 104 deltakerkommuner arbeider med lokale prosjekter og hva de har oppnådd innenfor følgende fire områder:
  • Hvordan utvikle en heltidskultur?
  • Hvordan redusere sykefraværet og øke nærværet?
  • Hvordan utvikle kommunens kompetanse og sikre god rekruttering?
  • Hvordan styrke kommunens omdømme?
  • Published: 13. January 2016
  • Ordering ID: 20555