Skip to main content
  • Jon Horgen Friberg

Arbeidsmigrasjon

Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?

  • Fafo-rapport 2016:02
  • Fafo-rapport 2016:02
Denne rapporten oppsummerer de siste ti årenes forskning på den rekordstore arbeidsinnvandringen til Norge fra Øst-Europa etter EUs utvidelser i 2004 og 2007. Hvilke drivkrefter ligger bak migrasjonsstrømmene? Er det snakk om midlertidig eller permanent mobilitet? Hvordan har arbeidsinnvandringen påvirket de berørte næringene? Hvordan har lønn, sysselsetting, kompetanse og produktivitet for andre grupper arbeidstakere blitt påvirket? Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne i arbeidslivet? Hvilken politisk og institusjonell respons har innvandringen utløst? Hva er konsekvensene for norsk økonomi og velferd? Funnene viser hvordan den frie flyten av arbeidskraft fra mindre velstående land har bydd på muligheter, men også gitt betydelige utfordringer for den norske samfunnsmodellen. Vi konkluderer med at forholdet mellom økt migrasjon og det norske samfunnets evne til å håndtere sosial ulikhet bør stå sentralt i framtidig forskning.
  • Published: 13. January 2016
  • Ordering ID: 20564

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Ministry of Labour and Social Affairs