Fafo reports

Search publications

Har barn det bra i store barnehager?

Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2015:48

Nettutgave

Project: Har barn det bra i store barnehager?

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Hedda Haakestad

Published: 2015 Id-nr.: 20553