Fafo reports

Search publications

Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud
Delrapport 5 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv

Leif E. Moland

Fafo-rapport 2009:15

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2009 Id-nr.: 20105

Andre utgivelser

Fafo-rapport 2008:39
Gudmund Hernes
Delrapport 1 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv


Fafo-rapport 2008:40
Heidi Gautun
Delrapport 2 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv


Fafo-rapport 2009:10
Anna Hagen og Marjan Nadim
Delrapport 3 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv


Fafo-rapport 2009:14
Sissel C. Trygstad
Delrapport 4 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv


Fafo-rapport 2009:16
Tove Midtsundstad
Delrapport 6 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv


Fafo-rapport 2009:34
Gudmund Hernes
Delrapport 7 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv