Fafo reports

Search publications

Profesjonsutdanninger for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Utviklingstrekk og utfordringer basert på en litteraturgjennomgang

Beret Bråten, Ragna Lillevik og Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Fafo-rapport 2022:08

Last ned nettutgave | English summary

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Ragna Lillevik, Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Published: 2022 Id-nr.: 20810