Fafo reports

Search publications

Relevans i fag- og yrkesopplæringen
Utvikling og analyse av en fagarbeider- undersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse

Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Kaja Reegård

Fafo-rapport 2020:30 NIFU Rapport 2020:30

Last ned nettutgave | English summary

Project: Skilled worker tracking survey

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Anna Hagen Tønder

Published: 2020 Id-nr.: 20765