Fafo reports

Search publications

Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen
Veidekke og Selmer på 1990-tallet

Bjørn Andersen

Fafo-rapport 428

Nettutgave

Published: 2004 Id-nr.: 428