Fafo reports

Search publications

Samarbeid gjør sterk?
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter

Leif Moland

Fafo-rapport 093

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 1989 Id-nr.: 093