Skip to main content
  • Sol Skinnarland og Leif E. Moland

Samhandling og produksjonsflyt i Forsvarets logistikkorganisasjon

  • Fafo-rapport 2017:29
  • Fafo-rapport 2017:29

I 2013–2015 gjennomførte et av Forsvarets vedlikeholdsverksteder for ubåter et utviklingsprosjekt. Målet for prosjektet var å etablere bedre samarbeid og økt produksjonsflyt, og derigjennom øke verdiskaping ved hjelp av:
• bedre planleggingsmetodikk (lean)
• samarbeidsorientert ledelse
• medarbeiderdrevet innovasjon
I denne rapporten beskriver vi hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke resultater som ble oppnådd.

  • Published: 9. October 2017
  • Ordering ID: 20637