Fafo reports

Search publications

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass
Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2016:16

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Published: 2016 Id-nr.: 20578