Skip to main content
  • Leif E. Moland

Større stillinger og bedre drift

Evaluering av programmet Ufrivillig deltid

  • Fafo-rapport 2015:25
  • Fafo-rapport 2015:25

Denne rapporten evaluerer 82 tiltak for å redusere omfanget av små deltidsstillinger og i stedet utvikle en heltidskultur. Eksempler på tiltak er bruk av lange vakter, mer jobb i helgene, samarbeids-/forhandlingsturnus, årsplaner, bemanningsenheter/ressursenheter/vikarpool og ny rekrutteringspraksis. I evalueringen tar vi blant annet opp disse spørsmålene:

  • Har virksomhetene klart å øke størrelsen på deltidsstillingene, redusere omfanget av ufrivillig deltid og skape flere heltidsstillinger?
  • Hvilke effekter har tiltakene hatt på arbeidsmiljø, tjenestekvalitet og ressursutnyttelse?
  • Hvilke tiltak har størst potensial?

Hva har vært de største utfordringene i gjennomføringen av tiltakene, og hvordan er disse blitt løst?

  • Published: 7. May 2015
  • Ordering ID: 20430

Fafo researchers