Fafo reports

Search publications

Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene
Kvalitet, effektivitet og miljø

Leif E. Moland

Fafo-rapport 269

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 1999 Id-nr.: 269