Skip to main content
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg

Trafikkstasjonen på Risløkka

Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen

  • Fafo-rapport 2014:09
  • Fafo-rapport 2014:09

Denne rapporten er den første fra innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM som katalysator» (SamBIM). Rapporten beskriver funn fra følgeforskningen av et byggeprosjekt på trafikkstasjonen på Risløkka i Oslo, og tar for seg erfaringer frem til slutten av forprosjektfasen. I dette prosjektet ønsket Statsbygg å prøve ut BIM i kombinasjon med samhandlingsprinsipper inspirert av Virtual Design and Construction (VDC). Dette innebar bl.a. samlokalisering av prosjekteringsgruppen og utstrakt bruk av BIM.

Rapporten viser at de nye arbeidsprinsippene skapte en dynamisk prosjekteringsorganisasjon. Samlokaliseringen var effektiviserende. Deltakerne kunne fatte beslutninger «der og da». Dette innebar blant annet raskere beslutninger og bedre tverrfaglige løsninger sammenlignet med en mer tradisjonell prosjekteringsprosess.
Det var særlig i kombinasjonen med BIM at samlokaliseringen åpnet for nye muligheter. Med BIM kunne de prosjekterende enkelt gå inn i 3D-modellen og vise hverandre mulige løsninger og problemer. Dette er med på å legge til rette for en bedre og raskere prosjekteringsprosess.

Rådgiverne jobbet godt sammen i team heller enn å fokusere på problemstillinger og interesser knyttet til virksomheten de representerte. Statsbygg erfarte at de som byggherrer fikk bedre kontakt med prosjekteringsgruppen.

  • Published: 6. October 2014
  • Ordering ID: 20356