Fafo reports

Search publications

Trafikkstasjonen på Risløkka
Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen

Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg

Fafo-rapport 2014:09

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland, Ketil Bråthen

Published: 2014 Id-nr.: 20356