Skip to main content
  • Magne Bråthen og Roy A. Nielsen

Uførereformen

Konsekvenser for yrkesaktiviteten

  • Fafo-rapport 2016:27
  • Fafo-rapport 2016:27

Den 1. januar 2015 ble uførepensjon erstattet av uføretrygd i folketrygden. Myndighetenes motivasjon for å gjennomføre denne reformen har blant annet vært å gjøre det lettere for personer med en uføreytelse å delta helt eller delvis i arbeidslivet med den arbeidsevnen man har. I denne rapporten presenteres en analyse av om endringene har påvirket faktisk og ønsket yrkesaktivitet blant de uføre, målt de første seks månedene med nytt regelverk.

  • Published: 23. September 2016
  • Ordering ID: 20589

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • FARVE (NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet)