Skip to main content
  • Bård Jordfald

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Kortversjon

  • Fafo-rapport 471
  • Fafo-rapport 471
Utdanningsforbundet tok sommeren 2004 kontakt med Fafo fordi de ønsket å vite mer om hvordan de mange medlemmene betraktet forbundets mange aktiviteter. Forbundet ønsket ytterligere kunnskap om hvilke forventninger, behov og ønsker medlemmene hadde. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse meningsmålingsinstituttet Opinion as gjennomførte blant Utdanningsforbundets yrkesaktive medlemmer høsten 2004.
  • Published: 9. February 2005
  • Ordering ID: 471

Fafo researchers