Skip to main content
  • Bård Jordfald

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004

Grunnlagsrapport

  • Fafo-rapport 472
  • Fafo-rapport 472
Utdanningsforbundet tok sommeren 2004 kontakt med Fafo fordi de ønsket å vite mer om hvordan de mange medlemmene betraktet forbundets mange aktiviteter. Forbundet ønsket ytterligere kunnskap om hvilke forventninger, behov og ønsker medlemmene hadde. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse meningsmålingsinstituttet Opinion as gjennomførte blant Utdanningsforbundets yrkesaktive medlemmer høsten 2004.

Grunnlagsrapporten inneholder mer omfattende analyser på datamaterialet samt en gjennomgang av forbundets utfordringer.
  • Published: 9. February 2005
  • Ordering ID: 472
Last ned publikasjonen

Fafo researchers