Skip to main content
Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle

Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk

  • Fafo-rapport 473
  • Fafo-rapport 473
Gjennom spørreundersøkelse, intervjuer og dokumentanalyse har undersøkes ulike nivåer i Forbundet for Ledelse og Teknikk. Sentrale temaer er aktivitet, informasjon, kommunikasjon, bistand, kompetanse og rekruttering. Hvordan fungerer de ulike nivåene i dag, og hva preger forholdet mellom dem? Hvilke ulike forventninger, problemforståelser og virkelighetsoppfatninger kan knyttes til de ulike nivåene? For å tydeliggjøre dette er det underveis trukket fram diskusjonstemaer som kan knyttes til funn og utfordringer i undersøkelsen.
  • Published: 10. February 2005
  • Ordering ID: 473
Last ned publikasjonen

Fafo researchers