Fafo reports

Search publications

Velferd til salgs
En undersøkelse av de private innslag i helse- og sosialpolitikken

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Fafo-rapport 065

Last ned nettutgave

Published: 1986 Id-nr.: 065