Skip to main content
  • Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik

Vi har nå holdt hjulene i gang

Kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet

  • Fafo-rapport 2020:16
  • Fafo-rapport 2020:16

I denne rapporten etableres en første oversikt over hvordan norske kommuner håndterte opplæringsansvaret for deltakere iintroduksjonsprogrammet, under de første 12 ukene av covid-19-pandemien i Norge. Ambisjonen har vært å gi et oversiktsbilde av hvordan nedstengningen traff kommunenes arbeid, og hvilke løsninger som ble etablert for å håndtere de utfordringene nedstengningen skapte.Hvordan løste kommunene denne oppgaven de første tolv ukene,mens nedstengningen var på sitt mest omfattende?

Hva slags oppfølging og opplæring fikk deltakerne? Hvordan var kvaliteten på tilbudet? Var kommunene rustet for en rask overgang til digitale løsninger? Og er det mulig å lære noe av de erfaringene som da ble gjort? Rapporten bygger på en surveyundersøkelse blant norske bosettingskommuner, og på kvalitative intervjuer med utvalgte kommuner.

  • Published: 12. August 2020
  • Ordering ID: 20751