Skip to main content

Årsaker til førtidspensjonering i Norge

  • Other reports or chapters  | 
  • 2005
  • 16. January 2015
  • Forskerblikk på aldring og eldre    
  • Oslo    
  • Senter for seniorpolitikk

T. Midtsundstad (2005), "Årsaker til førtidspensjonering i Norge", Artikkel i Forskerblikk på aldring og eldre. Oslo: Senter for seniorpolitikk.

Fafo researchers