Skip to main content

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder?

  • Other reports or chapters  | 
  • 1995
  • 17. January 2015
  • Sysselsetting og arbeidsledighet. Konferanserapport.    
  • Oslo    
  • Norges forskningsråd

E. Dahl og T. Midtsundstad (1995),"Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder?", I Sysselsetting og arbeidsledighet. Oslo: Norges forskningsråd.

Fafo researchers