Other publications

Search publications

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder: Vil de eller må de? Resultater av en retrospektiv kohortundersøkelse

E. Dahl & T. Midtsundstad

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder: Vil de eller må de? Resultater av en retrospektiv kohortundersøkelse