Skip to main content

Utredning om seniorer og omstilling

  • Other reports or chapters  | 
  • 2006
  • 20. January 2015
  • Utredning om seniorer og omstilling    
  • A. I. Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik    
  • Oslo    
  • Arbeidsforskningsinstituttet    
  • 82 - 7609 - 179 - 2

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik (2006), Utredning om seniorer og omstilling. AFI-rapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.