Staff
Gunhild Astrid Frisell
Research assistant

    Academic background: Master in special needs education, University of Oslo

Research areas:

Poverty and social security

Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen
Veldedighet i velferdsstaten
Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?
Fafo-rapport 2023:09
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Gunhild Astrid Frisell